Ready to get this party started?

 

 


…. You've clicked on say hello, so you're obviously considering getting in touch. Don't back out now! If you like my work and think we could get along well, send me a message and let’s get to know each other. Hey, and if you’re enquiring about something that’s not wedding related - that’s okay too!
PS: Yes, I speak Norwegian - I’m a Bergen gal! So feel free to write to me in either Norwegian or English. Spanish works too, if you’te feeling brave!

..

Du har klikket på “si hei”, så du lurer åpenbart på å ta kontakt. Ikke feig ut nå! Hvis du liker arbeidet mitt og tror vi kunne kommet godt overens, send meg en melding og la oss bli kjent med hverandre. Og du, om du tar kontakt om noe annet enn et bryllup - så er det greit også! ….

 

Uten navn-1.jpg


....Hey Ine, I wanted to talk to you about this little thing that's happening on this date: .. Hei Ine, jeg ville bare snakke med deg om en liten greie som skjer på denne datoen: ....
....Hey Ine, I wanted to talk to you about this little thing that's happening on this date: .. Hei Ine, jeg ville bare snakke med deg om en liten greie som skjer på denne datoen: ....
.... On the following location: .. På følgende lokasjon: ....