.... What do you mean by documentary wedding photography? .. Hva mener du med dokumentarisk bryllupsfotografi? ....

…. I have a photojournalistic approach to shooting weddings. This means that I will capture the moments that occur naturally, instead of manipulating them. I'll be a fly on the wall, preserving all the real emotions throughout your wedding day. You'll never see me interrupt a beautiful moment just to make sure you look straight into the camera and say "cheese". This is your wedding, not my photo shoot. 

Although we'll probably do styled bride and groom portraits, I also want these to be candid, natural and effortless. It's all about the love you have for each other. I like to make sure that time is a quiet moment for the newlyweds to enjoy each other's company before the party kicks off. I'll just be there in the background, capturing the amazing first hour as a married couple. (Don't worry - I will help out with poses if you need it). ..

Jeg har en dokumentarisk tilnærmelse til bryllupsfotografi. Det betyr at mitt hovedfokus er å fange øyeblikkene slik de utspiller seg, i stedet for å manipulere dem. Jeg er en flue på veggen, som foreviger alle de ekte følelsene gjennom bryllupsdagen deres. Jeg kommer aldri til å forstyrre et nydelig øyeblikk bare for å passe på at dere ser i kameraet og sier “cheese”. Dette er deres bryllupsdag - ikke min fotoshoot. ….

.... How do we book you? .. Hvordan booker vi deg? ....

…. I like to keep things really simple. If you decide to book with me, you get your very own online client portal. To secure your date, all you need to do is log in and sign a digital contract, and pay a partial payment of 25 % of your total amount. The remaining balance is due just before your wedding day. Simple as that!  ..

Jeg liker å holde ting helt enkelt. Dersom du vil booke med meg, får du din egen nettbaserte kundeportal. For å reservere datoen deres, trenger du bare logge inn og signere en digital kontrakt, samt betale en delbetaling på 25 % av totalsummen. Resten av betalingen forfaller rett før bryllupsdagen deres. Så enkelt er det! ….

.... What happens if it rains? .. Hva skjer hvis det regner? ....

…. We go ahead as planned! Most brides are terrified of rain on their wedding day - but there's no need to be. Not only is it meant to be good luck, but it can certanly make for some great, moody and romantic images! And if you don't want to risk getting wet, there's always alternatives that doesn't include studio. How about doing the portrais of you and your loved one in your favourite cafè? Maybe where you had your first date? Opportunities are endless, and there's no need to worry. ..

Vi fortsetter akkurat som planlagt! Mange brudepar er livredde for regn på bryllupsdagen sin - men det er det ingen grunn til. Ikke bare er det ment å være god lykke, men det kan også legge til rette for noen fantastiske, stemingsfulle og romantiske bilder! Og hvis du ikke vil risikere å bli våt, så kan man alltid ta bilder innendørs uten at det trenger å bety studio (fysj!). Hva med å ta portrettene av deg og din kjære på favorittkafeen deres? Kanskje der dere hadde deres første date? I et museum? Mulighetene er mange, jeg kommer til å guide dere gjennom det, og det er ingen grunn til bekymring.

.... Can we have all the files? .. Kan vi få alle filene? ....

…. Unfortunatly, no. In the same way as your baker provides you with a beautiful, finished wedding cake, and not just the ingredients, I don't give away my raw material. I want to make sure the product you receive is at the very highest standard. This includes going through every single image, making sure it's tweaked to perfection before you receive it. But don't worry! I will always deliever every image I think you'd appreciate to have. I'm not holding anything from you. ..

Dessverre, nei. På samme måte som bakeren din gir deg en nydelig, fiks ferdig bryllupskake, og ikke bare mel, sukker og egg, så gir jeg ikke vekk uferdig materiale. Jeg vil være sikker på at produktet du mottar er etter mine aller høyeste standarder. Det inkluderer å gå gjennom hvert eneste bilde, og passe på at det er perfeksjonert før du mottar det. Men ikke vær redd! Jeg leverer alltid hvert.eneste.bilde jeg tror dere kan ha glede av å ha. Jeg holder ingenting tilbake fra dere. ….

.... Do you customize packages? .. Kan du tilpasse pakkene til oss? ....

…. Oh yes, absolutely! If you feel like none of my packages are the perfect fit for you, I'd be happy to add on extra hours of coverage, change the content and adjust it untill your vision and my offer are as perfect a match as you and your fiancè. Pop me a message, and I'll see what I can do for you! ..

Jada! Hvis du ikke føler at noen av pakkene mine er helt rett for dere, så er jeg alltid klar for å legge til ekstra timer, endre innholdet og tilpasse til din visjon og mitt tilbud er en like perfekt match som deg og forloveden din. Send meg en mail, så ser vi hva vi kan gjøre! ….

.... How long will it take to receive our images? .. Hvor lang tid tar det før vi får bildene våre? ....

…. My contract states that all images will be delievered within six weeks after the wedding. However, as I usually cannot wait to dive into the pool of wonderful images from your day, I almost always deliever quicker than that. And since I know the wait seems like forever anyway - I always share a sneak peak with you just days after the wedding, to calm your nerves. 
 

Portrait sessions are delievered within a week. ..

Kontrakten min sier at alle bilder vil være levert innen seks uker etter bryllupet. Men, ettersom jeg stort sett ikke greier å vente med å kaste meg inn i haugen av bilder som skal redigeres fra dagen din, så leverer jeg nesten alltid raskere enn det. Og siden jeg vet at ventetiden virker umåtelig lang likevel, så leverer jeg alltid noen smakebiter dagen etter bryllupet. ….

.... Do you offer albums and prints? .. Tilbyr du album og print? ....

….Oh, DO I?! Yes, yes, a thousand times yes! I'm super duper old fashioned, and strongly believe that images aren't really worth much before they're printed. Don't get me wrong, digital files are awesome. But touching and feeling your very own wedding album is just far superior than scrolling through a Facebook album. Albums are included in some of my packages, or they can be ordered separately. ..

Om jeg gjør! Jepp, jepp, jepp! Jeg er skikkelig gammeldags på dette området, og mener at bilder ikke egentlig er verdt så fryktelig mye før de er printet. Misforstå meg rett, digitale bilder er fantastisk. Men å kunne ta og vende på sitt eget bryllupsalbum er bare… så mye bedre enn å scrolle gjennom et Facebook-album! Album er inkludert i noen av pakkene mine, men kan selvsagt også bli bestilt separat. ….