…. Hey, I’m Ine, and i’m a Wedding and elopement photographer in norway and australia.. Hei, jeg er ine, og jeg er bryllupsfotograf i Bergen og resten av landet! ….

…. I'm the gal behind Petrichor & Pine. I'm a wedding photographer (...obviously) based between Bergen, Norway and Melbourne, Australia. Whilst I’ve had an exciting love affair with Melbourne over the past few years, Bergen has my heart. It's where I was born, and probably where I'll end up when I'm old and want to be a crazy cat lady for the rest of my days. In the mean time, I go where my work takes me, and I love it!

My favorite thing is the smell of rain (in fact, so much that I named my business after it - did you know petrichor means the smell of rain?). I've read every single Harry Potter book 13 times, in several different languages, and I can tell you what the scar across Dumbledore's left knee looks like (it's a map of the London underground), but I still insist that I'm not a geek. I'm married - yay! -to my highschool sweetheart, and he's just as weird as he is wonderful. Right now, we live in Bergen after - impulsively - spending the past 2,5 years in Melbourne. Our time there resulted in an uncontrollable urge to call everyone "mate", amazing friendships, and a very confused concept of home, because we feel like we belong on both sides of the world at the same time. ..

Jeg er jenta bak Petrichor and Pine. Jeg er bryllupsfotograf (…åpenbart) med base mellom Bergen og Melbourne, Australia. De siste årene har jeg hatt en spennende kjærlighetsaffære med Melbourne, men Bergen har nok hjertet mitt. Det er her jeg ble født, og sikkert her jeg kommer til å slå meg ned når jeg blir gammel og grå, og har lyst å være en gal kattedame resten av mine dager. I mellomtida får jeg dra dit arbeidet mitt tar meg, og jeg elsker det!

Min favoritting i verden er lukten av regn (faktisk så mye at jeg kalte opp firmaet mitt etter det - visste du at “petrichor” betyr lukten av regn? Jeg har lest hver eneste Harry Potter-bok 13 ganger, på flere ulike språk, og jeg kan fortelle deg hva arret over Humlesnurr’s venstre kne ser ut som (det er et kart over London’s undergrunnsbane), men jeg insisterer likevel på at jeg ikke er en nerd. Jeg er gift - yey! - med min ungdomskjæreste, og han er like sær som han er fantastisk. Akkurat nå har vi flyttet hjem til Bergen, etter å spontant ha bodd i Melbourne for nærmere tre år. Tiden vår der har resultert i en ukontrollerbar trang til å kalle folk “mate”, fantastiske vennskap, og et veldig forvirret syn på hjem, fordi vi føler at vi hører til på begge sider av kloden på samme tid. ….

PineElements1_black.png

…. What I do .. Hva jeg gjør ….

…. I firmly believe that a personal connection with my couples make a big difference. I want to hang out with you, get to know you, learn what makes you tick. What your favourite books are. I want to hear about the moment you realized you were in love.

Wedding photography shouldn’t be about that one posed portrait for your grandma’s living room wall. It should be about the moments, the feelings, your bond and your love. About the messy, flustered, emotional, beautiful imperfections. The tears of joy and the laughs that make it hard to breathe. Uncensored emotions, heartfelt connections, the big moments, the loud ones, the small moments, and all the in-betweens. If you're not into any of that, and if you're looking for "perfect", then I'm just not quite right for you.

But! If you're into getting drenched in the ocean, hike to a mountain top or go craft beer hunting for your engagement shoot, take your shoes off in the woods and roll around in tall grass whilst telling each other "yo mama"-jokes untill you cry/laugh/pee a little, if you're into my photos and my approach to photography, and if you're madly, crazily, forevery into each other, we'll be great together.

I approach every wedding with the same attitude; to do a better job than I've ever done before. I don't care if you're thin or round, tall or short, if your dress came from a coutore designer or from your local second-hand store. I don't care if your venue is a castle or a backyard, if you've got three guests or three hundred. All I care about capturing your wedding day in all its beauty, and preserving those memories for you forever.  ..

Jeg tror helt bestemt at et personlig forhold til brudeparene mine gjør en stor forskjell. Jeg har lyst å henge med dere, bli kjent med dere, finne ut hva som får dere til å tikke. Hva favorittbøkene deres er. Jeg vil høre om øyeblikket dere forstod at det var dere for alltid.

Bryllupsfotografi burde ikke handle om det ene poserte portrettet som skal opp på bestemors stuevegg. Det burde handle om øyeblikkene, følelsene, og det båndet dere deler. Om de rotete, emosjonelle, kavete, perfekte uperfeksjonene som sammen utgjør både forholdet og bryllupsdagen deres. Gledestårene, latteren som gjør det vanskelig å puste. Usensurerte følelser, hjertefølte omfavnelser. Familier som forenes og blir til èn. De store øyeblikene, de bråkete, de små, og alle dem imellom. Hvis dere ikke er interessert i noe av det, og dere leter etter “perfekt”, da er jeg ikke helt rett for dere.

Om dere derimot syns det høres gøy ut å bli søkkvåte i sjøen sammen en sommerkveld, klatre til toppen av et fjell eller gå på bar-til-bar-hopping for forlovelsesfotograferingen deres, ta av dere skoene i skogen og rulle rundt i høyt gress mens dere forteller hverandre “yo mama”-vitser til dere gråter/ler/tisser bittelitt på dere, hvis dere liker bildene mine og min filosofi om fotografi, og hvis dere er superduperforalltid-interessert i hverandre, så kommer vi til å være en super match.

Jeg går inn i hvert eneste bryllup med samme innstilling; å gjøre en bedre jobb enn jeg noen gang har gjort før. Jeg bryr meg ikke om dere er tynne eller runde, høye eller korte, om kjolen din kommer fra en cotouredesigner eller et loppemarked. Jeg bryr meg ikke om dere skal gifte på et slott eller i en bakhage, om dere skal ha tre gjester eller tre hundre. Alt jeg bryr meg om er å fange deres bryllupsdag i all sin prakt, og bevare de minnene for dere for alltid. ….

PineElements1_black.png

 …. Enough about me - let's talk about you .. Nok om meg - la oss snakke om dere! ….

…. You want your wedding photos to be natural, joyful and un-cheesy. You're probably a little weird. You love each other passionately, and you're not afraid to show it. You whisper I love you more often than you do dishes or vacuum your sofa. You throw traditions to the wind because you know your love is unique and can't be put in a box. Or you embrace those very same traditions because they truly mean something to you, and that's just as great. You know that love is love no matter what form it comes in, and you celebrate it with joy and wine and the occasional wedding flash mob.

Most importantly, you're bloody excited to marry the person of your dreams. ..

Dere vil at bryllupsbildene dere skal være naturlige, gledesfylte og u-cheesy. Dere er mest sannsynlig litt rare. Dere elsker hverandre lidenskapelig, og dere er ikke redde for å vise det. Dere hvisker “jeg elsker deg” til hverandre oftere enn dere støvsuger sofaen. Dere ignorerer tradisjoner fordi dere vet at deres kjærlighet er unik og ikke kan puttes i en boks. Eller dere omfavner de samme tradisjonene, fordi de virkelig betyr noe for dere, og det er akkurat like flott. Dere vet at kjærlighet er kjærlighet, uansett hvilken form den kommer i, og dere feirer det med glede og vin og en og annen bryllups-flashmob.

Viktigst av alt; dere er jævla klare for å gifte dere med mennesket i deres liv. ….

 

as+seen.jpg